Campagne ‘Samen kunnen we het zelf’ van start

Gulpen-Wittem, 2 september 2014 – In het kader van de veranderingen binnen het sociale domein heeft de gemeente Gulpen-Wittem, in samenwerking met de gemeenten in Maastricht-Heuvelland, de publiekscampagne ‘Samen kunnen we het zelf’ opgezet. De campagne brengt eigen inwoners in beeld die zich inzetten voor anderen en meedoen in de maatschappij. Burgerkracht De zorg wordt… [lees meer]

Aan de slag met Jeugdzorg, Participatie en WMO

Op woensdagavond 26 februari hebben wij de beleidskaders Jeugdzorg, Participatie en WMO vastgesteld. Drie pijlers in een domein voor de toekomst van Gulpen-Wittem. Het motto: niet meer zorgen voor, maar zorgen dat! Voor Fractie Franssen staat een goede en volwaardige zorgverlening voor alle burgers voorop. Tijdens het afgelopen Sprekersplein is er uitgebreid ingegaan op de… [lees meer]

Maastricht-Heuvelland legt stevige basis onder uitvoering nieuwe zorg- en ondersteuningstaken

Maastricht-Heuvelland maakt zich op voor de nieuwe uitvoeringstaken op het gebied van zorg, jeugd en werk. In 2015 zijn drie nieuwe wetten van kracht (de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet) waardoor de gemeenten er nieuwe zorg- en ondersteuningstaken bij krijgen. Daar waar het Rijk, de Provincie en de zorgverzekeraars deze taken nu… [lees meer]

Gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals starten pilot sociaal team

Gulpen-Wittem, 19 december 2013 – De gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals starten samen in 2014 een proefproject ‘Sociaal Team’. Een sociaal team is een groep deskundigen die samenwerken op de gebieden van de WMO/AWBZ, Participatie/WWB en de Jeugdzorg. Dit team bekijkt vragen en problemen van inwoners vanuit een breed perspectief en zoekt oplossingen dichtbij huis en… [lees meer]

Begroting 2014: Werken, Economie & Decentralisaties

Fractie Franssen zet voor de begroting 2014 in op een aantal kernthema’s. Voor ons betekent dit allereerst economische ontwikkeling door groei van de werkgelegenheid en werkzaamheden gunnen aan lokale ondernemers. Daarnaast zet onze fractie in op het slim organiseren van de aankomende decentralisaties op basis van probleem-oplossing (financiering), waarbij bestaande organisaties beslist geen heiligenhuisjes zijn. Op het gebied… [lees meer]