CJG Heuvelland

Op donderdag 18 november gaat het Centrum voor Jeugd en Gezin Heuvelland officieel van start. Ouders en kinderen hebben vanaf die dag één plek waar ze terecht kunnen met al hun vragen, of het nu om iets kleins of een praatje gaat of om lastigere onderwerpen.   CJG Heuvelland is er straks voor iedereen die… [lees meer]

Onderzoek Regionaal Kind Centrum

Op dit moment loopt een onderzoek naar de toekomst van het Regionaal Centrum voor Jeugd en Gezin in Gulpen. Daarin wordt ook meegenomen dat de gemeenteraad niet akkoord is gegaan met een compensatieregeling voor de peuterspeelzaal. De gemeente reageert op vragen van GroenLinks, dat grote twijfels heeft over de haalbaarheid en wenselijkheid van dit centrum…. [lees meer]

Regionaal Kind Centrum” (RCJEZW)

Fractie Franssen is blij dat er schot in de zaak zit, maar is zeer zwaar geschrokken van de grote risico’s die aan het voorstel kleven. Wij hebben wethouder Leurs (Balans) dan ook een vier-tal opmerkingen meegegeven: 1. De betrokkenheid van het Burgerinitiatief had veel beter gemoeten, zij zijn te weinig en te laat geraadpleegd over… [lees meer]

ontwikkelingen RCJEZW

Fractie Franssen heeft kritische vragen over de realisatie van het RCJEZW. Wij hebben onze bedenkingen bij de gunning aan Woonpunt Maastricht en de betrokkenheid van onze gemeentelijke woningverenigingen. Wij hadden graag gezien dat er een duidelijke visie komt over de besteding van dit miljoenenbedrag in een centrum dat voor onze gemeente noodzakelijk is. Daarbij willen… [lees meer]

Amendement Ontwikkeling RCJEZW

Fractie Franssen en GroenLinks willen alvorens in te stemmen met de PPS-constructie met Woonpunt Maastricht eerst een stedenbouwkundige visie voor het Centrumplan Gulpen. Dit zodat er duidelijkheid wordt verkregen over de locatie en de inrichting van het gebied. Daarnaast moeten er duidelijke voorwaarden aan de PPS-constructie worden vastgelegd en moeten de inwoners en gebruikers invloed… [lees meer]