Fractie Franssen en GroenLinks willen alvorens in te stemmen met de PPS-constructie met Woonpunt Maastricht eerst een stedenbouwkundige visie voor het Centrumplan Gulpen. Dit zodat er duidelijkheid wordt verkregen over de locatie en de inrichting van het gebied. Daarnaast moeten er duidelijke voorwaarden aan de PPS-constructie worden vastgelegd en moeten de inwoners en gebruikers invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van het RCJEZW. Deze goeduitgewerkte projectomschrijving (inclusief kostenraming) dient aan de Raad te worden voorgelegd. Daarna kunnen ontwikkelaars (combinatie van investeerder, architect en bouwonderneming) volgens de wet van aanbesteding plannen indienen voor de realisatie van het RCJEZW. Daarbije dienen in iedergeval de Woningvereniging Gulpen, de woningstichting Wittem en Woningcorporatie Woonpunt Maastricht uitgenodigd worden om deel te nemen aan de aanbesteding. Tenslotte kan er op basis van kwalitatieve overwegingen gekozen worden voor het beste ontwerp.