Fractie Franssen is blij dat er schot in de zaak zit, maar is zeer zwaar geschrokken van de grote risico’s die aan het voorstel kleven. Wij hebben wethouder Leurs (Balans) dan ook een vier-tal opmerkingen meegegeven:
1. De betrokkenheid van het Burgerinitiatief had veel beter gemoeten, zij zijn te weinig en te laat geraadpleegd over de voorstellen.
2. Het contract van de grondtransactie lijdt tot verkapte staatsteun, wij dragen u op een onafhankelijk taxatie rapport te laten opstellen om grote claims te voorkomen.
3. Zolang er  geen handtekeningen zijn gezet willen wij niet dat er wordt begonnen met de investering.
4. Wij blijven tegentander van de parkeerplaatsen op het berg bezinkbassin.

Raadslid Roel Ronken heeft de wethouder dan ook op het matje geroepen dat zij niet op de hoogte is van de grote schadeclaims die er kunnen ontstaan door de verkoop van de grond zonder dat er een onafhankelijk taxatie rapport opgesteld is, dit is namelijk een wettelijk vereiste voor de gebruikte PPS (Publiek Private Samenwerkings)constructie die hier wordt toegepast.

Fractie Franssen heeft naar aanleiding van de antwoorden van het College  samen met het CDA een amendement ingediend waarbij is opgenomen dat:
Er geen enkele euro aan de investering wordt uitgegeven voordat er een plan van eisen, een financieel overzicht is.
Er geen enkele euro aan de investering wordt uitgegeven voordat alle contracten zijn getekend.
Er geen enkele euro aan de investering wordt uitgegeven voordat er een onafhankelijk taxactie rapport van de bouwgrond is, waardoor het risico  van verkapte staatsteun wordt voorkomen en wij geen grote schadeclaims hoeven te verwachten.

Het amendement werd unaniem door de Raad aangenomen, waarna het voorstel is vastgesteld.  Wij als fractie hopen nu dat wethouder Leurs haar woorden waar kan maken en voor 15 november 2009 alle handtekeningen gezet zijn, waardoor er snel gestart kan worden met de bouw van het regionaal centrum en met name de school, want het wordt nu echt tijd dat we gaan bouwen!