Fractie Franssen heeft kritische vragen over de realisatie van het RCJEZW. Wij hebben onze bedenkingen bij de gunning aan Woonpunt Maastricht en de betrokkenheid van onze gemeentelijke woningverenigingen. Wij hadden graag gezien dat er een duidelijke visie komt over de besteding van dit miljoenenbedrag in een centrum dat voor onze gemeente noodzakelijk is. Daarbij willen wij van het College weten wat de grondprijs bedraagt en bevat het voorstel geen duidelijke financiële onderbouwing.

Fractie Franssen betreurt de gang  van zaken, het door ons in samenwerking met GroenLinks ingediende amendement leidt niet tot vertraging maar naar verbetering! Daarnaast is het een stimulans voor de economie en kan onze gemeente zich  bewijzen door verantwoord om te gaan met miljoenenbedragen. Ook pleitte wij voor een duidelijke inbreng van het burgerinitiatief zodat verbeteringen kunnen worden aangebracht en de Raad regie behoudt in de realisatie van het RCJEZW.