College biedt ontwerpbegroting 2015 aan

Gulpen-Wittem, 16 oktober 2013 – Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de ontwerpbegroting 2015 aangeboden aan de gemeenteraad. De ontwerpbegroting voor 2015 sluit met een positief saldo van € 525.000. De meerjarenraming sluit met een structureel overschot van € 215.000  Eerste aanzet verwezenlijking collegeprogramma Het is de eerste begroting van het nieuwe college dat… [lees meer]

Ruime meerderheid voor Gemeentebegroting 2013 – Coalitie op koers! samen werken aan de toekomst

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft gisteren (8 november 2012) de gemeentebegroting 2013 vastgesteld. Onze fractie dankt dan in eerste plaats ook de andere partijen voor hun inbreng en goede samenwerking tijdens deze begrotingsbehandeling, het College en ook het ambtelijk apparaat voor hun voorbereiding. Tijdens de begrotingsbehandeling 2013 heeft onze fractie met name aandacht gevraagd… [lees meer]

Algemene Beschouwingen – begroting 2013

Als onze fractie een motto had dan was het waarschijnlijk ‘geen woorden, maar daden’, maar aangezien één van onze fractiegenoten een Ajax hart heeft en dit een Feyenoord slogan betreft, zal dit er waarschijnlijk niet snel van komen. Dit motto is wel van toepassing op deze begroting en onze algemene beschouwing, wij zijn van mening… [lees meer]

Financiën Gulpen-Wittem goed op orde

Gulpen-Wittem, 18 oktober 2012 – Na een aantal jaren met bezuinigingen op de beleidsvelden en de bedrijfsvoering, is de gemeente Gulpen-Wittem er dit jaar in geslaagd zonder substantiële bezuinigingen een financieel solide begroting aan te bieden aan de gemeenteraad. Structureel laat de meerjarenraming een overschot zien van ongeveer een kwart miljoen euro. De algemene reserve… [lees meer]