Nee tegen Sportcomplex

Fractie Franssen zet zich nog steeds gezamelijk met diverse instanties (IVN Gulp en Geul, Rijksdienst, de Vlinderstichting, Natuurbescherming, Stichting natuur en landschap Gulpen – Wittem en Groen – Links) in voor het behoud van het natuurlandschap in Partij – Wittem. Samen met deze organisaties en vooral Stichting natuur en landschap Gulpen – Wittem worden de… [lees meer]

Bezwaarschrift

Op 8 april heeft de Fractie Franssen gezamelijk met Groen Links een bezwaarschrift ingediend waarin wij aangeven dat wij het niet eens zijn met de gevolgde procedure voor het nemen van een besluit tot aankoop van grond in Partij. Van de bezwaarschriftencommissie hebben wij bericht ontvangen dat het niet mogelijk is het bezwaarschrift binnen de… [lees meer]

Aandacht voor het Sportcomplex

Iedereen is er de afgelopen maanden wel mee  bezig geweest, de situatie rondom het te realiseren sportcomplex in Partij. Ook de Stichting Milieufederatie Limburg heeft gereageerd op het voornemen om in Partij een sportcomplex te realiseren. de Stichting Milieufederatie Limburg is het er net als de Fractie Franssen mee eens dat het geen goed plan… [lees meer]