Extra parkeerplaatsen en verkeersveiligheid Mechelen – Epen: harde afspraken!

Naar aanleiding van de vragen die wij (Fractie Franssen en CDA) in november aan het college van Burgemeester en wethouders hebben gesteld, hebben wij vandaag geruststellende antwoorden ontvangen. Wat ons betreft zijn dit  harde afspraken over parkeren,  veilige voetgangersroute en woningbehoefte. Extra parkeerplaatsen bij A ge veld: In de buurt Kloosterhof en A ge Veld… [lees meer]

Voetpaden, Parkeren en Wooneenheden

Samen met de CDA fractie hebben wij vandaag schriftelijk vragen gesteld aan het College over een tweetal voetpaden (Mechelen- Epen en het steenrotspad te Mechelen). Aan het einde van de Hoofdstraat,/ Eperweg tot het uitlopen van de bebouwde kom van Mechelen is er geen voetpad en ontstaan er tevens gevaarlijke situaties met passerend verkeer en… [lees meer]

Antwoord Diverse Mechelen

In december 2011 stelden de raadsleden Robbert Dautzenberg (Fractie Franssen) en Philip Laheij (CDA) diverse vragen aan het College met betrekking tot een aantal knelpunten in Mechelen. Inmiddels heeft het college op de onderwerpen als volgt geantwoord: Wegdek Commandeurstraat: Het college heeft inmiddels bevestigd dat er zich bij diverse bewoners problemen voordoen m.b.t. de overlast,… [lees meer]