In december 2011 stelden de raadsleden Robbert Dautzenberg (Fractie Franssen) en Philip Laheij (CDA) diverse vragen aan het College met betrekking tot een aantal knelpunten in Mechelen. Inmiddels heeft het college op de onderwerpen als volgt geantwoord:

Wegdek Commandeurstraat:

Het college heeft inmiddels bevestigd dat er zich bij diverse bewoners problemen voordoen m.b.t. de overlast, trillingen en scheuren bij de huizen die mogelijkerwijs door de verkeersbewegingen zijn ontstaan. Op korte termijn zullen enkele parkeervakken naar de overzijde van de weg verplaatst worden om zo de overlast te beperken. Daarnaast is toegezegd dat er metingen verricht zullen worden om de oorzaak van de scheurvormingen te kunnen bevestigen.

Voetgangerspad Hilleshagen:

Binnenkort zal als defenitieve afronding van de reconstructie van de Hilleshagerweg ook het voetpad aldaar verbreed worden en voorzien worden van een nieuwe slijtlaag, zodat het pad voor jong- en oud weer goed begaanbaar is. Daarvoor dient er wel eerst nog een oude stroomkast weggehaald te worden. Het College heeft toegezegd dit zo snel mogelijk aan te pakken.

Woonwagenvoorziening Mechelen:

Op verzoek van de twee Raadsleden heeft het College toegezegd en inmiddels uitgevoerd dat er per direct wordt gehandhaafd tegen de overlast, rommel en verloedering die er optreedt bij de woonwagenvoorziening in Mechelen. Daarbij heeft de gemeente samen met de politie en PIM de bewoners bezocht en er op aangedrongen dat alles wordt opgeruimd en netjes wordt gehouden.