Extra parkeerplaatsen en verkeersveiligheid Mechelen – Epen: harde afspraken!

Naar aanleiding van de vragen die wij (Fractie Franssen en CDA) in november aan het college van Burgemeester en wethouders hebben gesteld, hebben wij vandaag geruststellende antwoorden ontvangen. Wat ons betreft zijn dit  harde afspraken over parkeren,  veilige voetgangersroute en woningbehoefte. Extra parkeerplaatsen bij A ge veld: In de buurt Kloosterhof en A ge Veld… [lees meer]

Parkeer-en verkeerssituatie Hilleshagerweg

Reeds geruime tijd geleden (2012) hebben er wegwerkzaamheden aan de Hilleshagerweg in Mechelen plaatsgevonden. Het uitgangspunt van deze wegwerkzaamheden was het verbeteren van het wegdek en het opnieuw, ongewijzigd aanbrengen van de parkeervakken binnen de bebouwde kom. Na deze reconstructie zijn er door een aantal weggebruikers diverse zaken rondom deze wegwerkzaamheden met de gemeente besproken… [lees meer]

Gemeente krijgt pluim voor FIETSVEILIGHEID

De gemeente Gulpen-Wittem heeft afgelopen maandag van de fietsersbond een pluim ontvangen voor het goede werk dat verricht is op het gebied van fietsveiligheid. Door  de fietsersbond wordt de gemeente geprezen voor haar inzet en oplossingen en wordt daarnaast als een voorbeeld gezien voor andere gemeenten. De fietsveiligheid is in Gulpen-Wittem met name verhoogt door… [lees meer]