Mosaqua

Voorzitter, vanavond sluiten wij een belangrijk traject af, namelijk Mosaqua, Sporthal en de relatie met de NV Vrijetrijdscentrum. Als eerste willen wij hiervoor de deelnemers van de werkgroep inclusief vertegenwoordiger van de ambtelijke organisatie, de NV VTC, maar in het bijzonder ook Dick Leijen bedanken. Wij denken dat hier een prima plan wordt gepresenteerd en… [lees meer]

Reactie op brief College aan NV VTC

Op 30 december jl. heeft het College een brief gezonden aan de heer Kaanen van NV Vrijetijdscentrum Gulpen. Deze brief vormt voor ons aanleiding tot deze ongewone, maar voor ons wel noodzakelijke, reactie. Allereerst een opmerking over de wijze waarop wij van de brief kennis hebben kunnen nemen. Via contacten van enkele raadsleden werd venomen… [lees meer]

Mosaqua

Na maanden van overleg, discussie en uitwisseling van informatie zal de Raad in novenber 2010 een beslissing nemen over de toekomst van Mosaqua en de NV Vrijetijdscentrum.  Deze beslissing maakt onderdeel uit van de bezuinigingen die de gemeente Gulpen-Wittem moet doorvoeren om geen artikel 12-status (onder curatele) te krijgen. Deze beslissingen zullen invloed hebben op… [lees meer]