Na maanden van overleg, discussie en uitwisseling van informatie zal de Raad in novenber 2010 een beslissing nemen over de toekomst van Mosaqua en de NV Vrijetijdscentrum.  Deze beslissing maakt onderdeel uit van de bezuinigingen die de gemeente Gulpen-Wittem moet doorvoeren om geen artikel 12-status (onder curatele) te krijgen.

Deze beslissingen zullen invloed hebben op onze inwoners, onze toerisen, de ondernemers en het personeel van Mosaqua. Een zwembad kost geld. (Er zijn in Nederland maar weinig zwembaden die geen geld kosten). Jaarlijks betaalt de gemeente Gulpen-Wittem meer dan €350.000 euro om het zwembad open te houden, naast dat zij ook eigenaar is.

Om het zwembad weer up to date te maken moet er ongeveer €5,6 – €5,8 miljoen worden geïnvesteerd in het zwembad. Daarmee wordt het achterstallig onderhoud weggewerkt en moet het bad weer voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Deze investering kost de gemeente afhankelijk van een aantal aspecten jaarlijks tussen de €600.000 en €700.000.  Dit resulteert in 66 euro per inwoner.

De gemeenteraad kan daarbij een aantal keuzes maken bestaande uit: sluiting van het zwembad, behoud van de NV (de gemeente blijft eigenaar en betaald), op afstand zetten van de NV (de NV moet een zakelijke onderneming worden), privatiseren van het zwembad (het zwembad wordt eigendom van een particuliere onderneming).

Er is bewust gekozen om de beslissing over Mosaqua niet op 14 oktober te nemen, maar in november omdat dan alle financiële aspecten voor de begroting inzichtelijk zijn en de Raad zo een afgewogen beslissing kan nemen op grond van de financiële consequenties voor de gemeente.