Tevreden terugblik op 2013

Fractie Franssen kijkt tevreden terug op de jaarrekening 2013. Ondanks de negatieve verwachtingen hebben wij als gemeente een positief resultaat verkregen. Daarnaast zijn onze reserves nog steeds ruim voldoende, met het oog op de sombere verwachtingen in de komende jaren. Wij hebben het College dan ook gecomplimenteerd met de jaarrekening en willen een aantal mooie… [lees meer]

Nieuw WMObeleid met PGB regeling, Zorgsparen en de vrijwilliger

Tijdens de Raadsvergadering van 29 maart 2012 is het WMO-beleidsplan vastgesteld. Fractie Franssen heeft zich het afgelopen jaar hard ingezet om de mogelijkheden om eigen keuzes te maken en de WMO betaalbaar te houden zoveel mogelijk overeind te houden. Met het voorliggend stuk komt dit dan ook goed uit de verf. Daarnaast hebben wij samen… [lees meer]

Kanteling in de WMO

Vandaag stellen wij de rapportage en aanbevelingen van de werkgroep WMO vast. Ik wil dan ook de collega werkgroepleden bedanken voor de prettige en goede samenwerking die wij in de werkgroep hebben gehad. Gezamenlijk hebben wij gekeken naar de mogelijkheden en wensen en het toekomstbeeld dat wij van het WMO-beleid hebben. Het resultaat stellen wij… [lees meer]