Tijdens de Raadsvergadering van 29 maart 2012 is het WMO-beleidsplan vastgesteld. Fractie Franssen heeft zich het afgelopen jaar hard ingezet om de mogelijkheden om eigen keuzes te maken en de WMO betaalbaar te houden zoveel mogelijk overeind te houden. Met het voorliggend stuk komt dit dan ook goed uit de verf. Daarnaast hebben wij samen met CDA, GroenLinks en Balans een motie ingediend om een eigen PGB-regeling te ontwikkelen, nu het Rijk deze wil wegbezuinigen. Juist het PGB was een goed instrument om zelfbeschikking bij de burgers te laten. Verder heeft wethouder Franssen ook toezeggingen gedaan om digitaal vrijwilligers te werven en de ontwikkeling van een werkplaats om hulpmiddelen te kunnen hergebruiken.

Raadslid Robbert Dautzenberg vertelt:
Maatschappelijke ondersteuning is van groot belang voor onze inwoners, maar de afgelopen jaren zijn wij veel voor onze inwoners gaan doen, waardoor maatschappelijke ondersteuning net zo vanzelfsprekend is geworden als warm water onder de douche. Niet alleen onze inwoners, maar ook onze Raad heeft zich het afgelopen jaar moeten realiseren dat aan maatschappelijke ondersteuning een ‘duur prijskaartje hangt’. Daarbij hebben we de afgelopen jaren teveel gekeken naar wat we onze inwoners konden bieden en te weinig gekeken of het altijd (nog wel) nodig was of anders kon.

Met dit nieuw WMO-beleidsplan kunnen we daar verbetering en vooruitgang in maken. De burger 2012 is geïndividualiseerd en dat vraagt een andere benadering. Door gebruik te maken van een trapsgewijze benadering komt er weer een stuk eigen verantwoordelijkheid bij onze burgers en haar omgeving. Iets dat voor de sociale samenhang in onze gemeente ook van groot belang is. Ook krijgen we niet meer allemaal standaard een oplossing voorgeschreven, zoals bijvoorbeeld de rollator ter beschikking. Iets dat logisch lijkt want de kinderwagen en de fiets betalen we immers ook zelf.

Het nieuwe WMO-beleidsplan start bij preventie en dat is in ons aller belang. We krijgen de komende jaren in onze gemeente te maken met steeds meer zorgbehoevende en de kosten moeten door minder mensen worden opgebracht. Door vroegtijdig en preventief aan de slag te gaan kunnen we de zorg betaalbaar houden en uitvoeren daar waar deze noodzakelijk is.

Wel blijven wij ons zorgen maken over de bezuiniging op het PGB. Onze fractie is van mening, dat dit juist een prima instrument was om eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid aan onze burgers te geven om de zorg in te kopen die nodig was en ook de zelfbeschikking bij onze inwoners liet. Nu worden zij vrijwel gedwongen afhankelijk van de instituten voor hun zorg en voor de jongere onder ons die gebruik maken van het PGB kan het zelfs consequenties hebben voor het meedraaien in de samenleving en het verdienen van een eigen salaris. Samen met het CDA, GroenLinks en Balans hebben wij dan ook een motie ingediend, die unaniem is aangenomen om verder te onderzoeken of een lokale PGB-regeling mogelijk is.

Verder heeft wethouder Franssen ons toezeggingen gedaan om de volgende punten bij de uitvoering mee te nemen:

  • de ‘digitale vrijwilliger’, om tegenwoordig te communiceren kun je niet meer om de digitalisering heen, vandaar dat wij ook vragen om vrijwilligers via een digitale benadering kennis te laten maken met wat zij voor hulpbehoevenden kunnen betekenen;
  • Om de kennisuitwisseling en banden tussen onze vrijwilligers te versterken, komt er een andere invulling voor de vrijwilligersavond;
  • De Werkplaats, ja ook die hebben we waarschijnlijk in de toekomst nodig. Een werkplaats waar hulpmiddelen kunnen worden hergebruikt en aangepast voor onze inwoners. Wij zien uit naar de verdere ontwikkeling hiervan bij de klussendienst.
  • Bij het sprekersplein hebben wij nogmaals aandacht gevraagd voor de juridische toetsing. De wethouder heeft daarbij aangeven dit met Maastricht door te spreken.

Tot slot hebben wij ook aandacht gevraagd voor een nieuw fenomeen: Zorgsparen
Het CDA heeft het al genoemd bij het Sprekersplein, het Riedlingen concept. De Nederlandse variant zou wel eens ‘zorgsparen’ kunnen zijn. Door je in te zetten voor de samenleving kun je een deel van de kosten terugverdienen die jouw eigen zorg later kost. Men kan zich daar dan ook op voorbereiden door te sparen voor uitgaven op latere leeftijd, een concept dat ik een warm hart toe draag en wat ons betreft ook verder uitgewerkt mag worden in het gehele sociale domein!

Tot slot, iedereen weet dat ouder worden gepaard gaat met ongemakken en steeds hogere kosten. Echter de kosten zijn steeds vaker onvoorzien, door ons met dit WMO-beleidsplan voor te bereiden om die toenemende vraag, de veranderende samenleving en ja helaas ook de bezuinigingen van de Rijksoverheid kan Gulpen-Wittem er weer tegenaan. Wij wensen de wethouder dan ook veel succes en wijsheid toe bij de uitvoering van dit plan.