Deel 2 ‘Herinrichting centrum Gulpen’ gaat van start

De gemeente Gulpen-Wittem start deze zomer met de uitvoering van het tweede deel van de gebiedsvisie Centrum Gulpen. De belangrijkste veranderingen zijn de sloop van de voormalige basisschool De Triangel en de naastgelegen gymzaal aan de Witteweg in Gulpen. Samen met bureau Verbeek en burgerinitiatief centrum Gulpen wordt er vervolgens gekeken naar een passende herinrichting… [lees meer]

Gebiedsvisie Gulperberg

De ontwikkelingen op de Gulperberg hebben al jaren een hoop stof doen opwaaien. Stof die niet alleen van deze tijd is, maar impliciet verbonden is met de geschiedenis van onze fractie. Zoals velen onder u weten was minimale ontwikkeling op de Gulperberg een van onze speerpunten en dat is het nog steeds! Toen wij als raad… [lees meer]

Raadsvoorstel Gulperberg

Tijdens de raadsvergadering van 29 november, jongstleden heeft de Raad in grotendeels unanieme voorstellen besluiten genomen over de gebiedsvisie Gulperberg. Deze besluiten vloeien voort uit de raadsvergadering van oktober, waarin de concept gebiedsvisie uitgebreid besproken is. Namens Fractie Franssen heeft raadslid Jo Nix hierover het woord gevoerd. Voorzitter, in de laatste raadsvergadering van oktober hebben… [lees meer]