Dorpsbouwmeester

Met de woorden van raadslid Jo Nix (Fractie Franssen): wij zijn blij dat het College de beloofde evaluatie van het functioneren van de dorpsbouwmeester heeft uitgevoerd. Bij de bestudering van de resultaten valt ons een aantal zaken op, met name dat particulieren en bedrijven minder positief zijn dan gedacht over de vervanging van de welstandcommissie… [lees meer]

Evaluatie dorpsbouwmeester middels telefonische enquête

Tijdens de raadsvergadering van 8 juli jongstleden heeft de gemeenteraad besloten het functioneren van de dorpsbouwmeester te evalueren. De raad wil graag inzicht verkrijgen in uw ervaringen met de dorpsbouwmeester. Ook wordt er gekeken hoe de ervaringen met de dorpsbouwmeester in vergelijking tot de welstandscommissie zijn. Op deze evaluatie is aangedrongen door de Raadsleden van… [lees meer]

Verlengen contract dorpsbouwmeester

Fractie Franssen, CDA, Balans en PvdA zijn niet tevreden over de huidige evaluatie van de dorpsbouwmeester. Derhalve kiezen wij ervoor om het contract niet met een jaar maar met een halfjaar te verlengen. In dit halfjaar willen wij een goede evaluatie ontvangen met daarin de reacties van burgers en niet van ambtenaren over het functioneren… [lees meer]