Tijdens de raadsvergadering van 8 juli jongstleden heeft de gemeenteraad besloten het functioneren van de dorpsbouwmeester te evalueren. De raad wil graag inzicht verkrijgen in uw ervaringen met de dorpsbouwmeester. Ook wordt er gekeken hoe de ervaringen met de dorpsbouwmeester in vergelijking tot de welstandscommissie zijn. Op deze evaluatie is aangedrongen door de Raadsleden van de Fractie Franssen die veel ongenoegen over de dorpsbouwmeester vanuit de bevolking gehoord hadden.

In de periode 16 augustus tot 3 september 2010 worden inwoners die onlangs vanwege een bouwplan contact met de dorpsbouwmeester hebben gehad door bureau Quint Result voor een telefonische enquête benaderd. Het gaat hierbij om het beantwoorden van een aantal vragen. De enquête vindt plaats tussen 9.00 uur ’s ochtends en 10.00 uur ’s avonds en neemt nog geen 10 minuten in beslag.

 

Wij stellen het zeer op prijs als u mee wilt werken aan de telefonische enquête. Wij streven uiteraard naar een zo hoog mogelijke respons, om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw ervaringen met de dorpsbouwmeester. De uitkomsten van deze evaluatie zijn van groot belang voor de keuze van de raad over de toekomstige werkwijze.

Heeft u vragen over deze enquête of wilt u reageren over dit onderwerp, neem dan gerust contact op met de heer J. Ossewaarde van de gemeente Gulpen-Wittem via telefoonnummer 043-8800708, mail: jorgen.ossewaarde@gulpen-wittem.nl