Motivering: transportbedrijf Van der Heijden in BP Kern Wahlwiller

Afgelopen donderdag (29 november 2012) heeft de Raad van Gulpen-Wittem het voorstel besproken m.b.t. een nadere motivering voor transportbedrijf Van der Heijden in Wahlwiller. Het verzoek tot deze motivering komt van de Raad van State (25 april 2012) met betrekking tot de ruimtelijke inpassing van de parkeerplaats en de geluidshinder. Op het onderdeel verkeersveiligheid heeft… [lees meer]

Bestemminsplan Mechelen

Donderdag 19 mei 2011 kwam het bestemmingsplan Mechelen aan de orde. Fractie Franssen was op zijn minst niet gecharmeerd over de gang van zaken, zo liet raadslid Robbert Dautzenberg duidelijk merken in zijn pleidooi. Hieronder enkele passages en reacties van het College: ” Allereerst wil ik toch een algemene opmerking over de procedures en voorbereidingen over… [lees meer]

Bestemmingsplannen Gulpen-Wittem

Tijdens de raadsvergadering van maandag 19 april 2010 heeft de Raad de bestemmingsplannen voor Wijlre en Gulpen vastgesteld. De fractie Groen! was van mening dat het centrum uitgebreid diende te worden met een aantal woonwijken en dat er alsnog een masterplan opgesteld diende te worden. De overige fracties waren het echter met ons eens dat… [lees meer]