Afgelopen donderdag (29 november 2012) heeft de Raad van Gulpen-Wittem het voorstel besproken m.b.t. een nadere motivering voor transportbedrijf Van der Heijden in Wahlwiller. Het verzoek tot deze motivering komt van de Raad van State (25 april 2012) met betrekking tot de ruimtelijke inpassing van de parkeerplaats en de geluidshinder. Op het onderdeel verkeersveiligheid heeft de gemeente Gulpen-Wittem al eerder gelijk gekregen van de Raad van state. Het gaat hierbij met name om het niet- aanplanten van bomen en struikgewas aan de voorzijde van de parkeerplaats. De fracties CDA, Fractie Franssen en Groen! zijn van mening dat door het niet aanplanten van deze groenstrook er een veiligere verkeerssituatie ontstaat, het bedrijf met minder overlast haar werkzaamheden kan uitvoeren en dat dit ook aansluit bij de huidige ruimtelijke inpassing van de parkeerplaats in de omgeving. De onderzoeken die de Raad afgelopen donderdag heeft vastgesteld onderschrijven deze uitgangspunten.

 

CDA en Fractie Franssen hebben daarnaast samen met Groen! een motie aangenomen om deze motivering nader toe te lichten aan de Raad van State:

Elian Vanderheijden (CDA) en Robbert Dautzenberg (Fractie Franssen): ‘Naar de mening van de raad is het van belang dat wij als gemeente motiveren waarom wij het gebruik van het parkeerterrein zonder groenstrook aanvaardbaar vinden. Dit kan aan de hand van de teksten uit de structuurvisie en het bestemmingsplan die vermelden dat Wahlwiller doorkruist wordt door de Rijksweg, een doorvoerfunctie heeft en dat het gebied ten zuiden daarvan zich hoofdzakelijk kenmerkt door de daar gelegen bedrijven. De weg en omgeving zijn stenig vorm gegeven en het gebied is als “bedrijvenzone” ingetekend. Deze teksten zijn te vinden op de pagina’s 6, 12, 13, 20 en 21 van ons bestemmingsplan. Tevens dient vermeld te worden dat er reeds een robuuste omzoming van struikgewas en bomen aanwezig is aan de buitenrand van de parkeerplaats die voor de nodige inpassing zorgt. Wij hopen zo ons eerdere besluit m.b.t. het bestemmingsplan Wahlwiller voldoende te hebben onderbouwd en dat de situatie spoedig beslecht mag worden in ieders belang.’

DDL_20121201_01002HL002_BP_Wahlwiller

29_november_2012_motie_Wahlwiller