Kernen krijgen alsnog mogelijkheid om initiatieven aan te dragen voor evenementen/feestdagen

de fracties CDA en Franssen hebben afgelopen donderdag het ongenoegen van de ondernemersverenigingen en zelfsturingsgroepen van de diverse kernen onder de aandacht gebracht. Aanleiding hiervoor was de 25.000,- euro die de ondernemers van Gulpen van het College kregen voor kerstversiering en kerstactiviteiten. Een besluit dat veel ongenoegen me zich meebracht en waarbij wij onze twijfels… [lees meer]

Kadernota 2020: eerst de inhoud dan het budget!

Deze Kaderbrief zou de opmaat moeten zijn naar de verdere transitie in het sociaal domein. Helaas bedrijft wethouder van der Kleij, met het college aan haar zijde hierin eenzijdige struisvogelpolitiek. Zo hard mogelijk roepen dat ze het beter wil doen, maar volgens de stekker uit een goed lopende samenwerking met Vaals trekken. Vragen niet of onvolledig… [lees meer]

VERTROUWD MAAR OP NIEUWE LOCATIE

Samen met gedeputeerde Eric Geurts van de provincie Limburg brachten de wethouders Piet Franssen en Philip Laheij een werkbezoek aan de nieuwe locatie van “Jef Abels Bikes” aan de Rijksweg in Gulpen, waar tot 1 januari Aveve was gevestigd. De combinatie van het vertrouwde vakmanschap van Jef Abels en de innovatieve inbreng van schoonzoon Rob… [lees meer]

Begroting 2016 – Algemene Beschouwingen

Volgens onze fractie ligt er een prima en duidelijke begroting, maar bovenal ligt er een begroting waar de duidelijke lijn van deze coalitie in zichtbaar is. Er is goed gekeken naar ons coalitieprogramma en de input vanuit de kadernota en door creatieve en slimme keuzes wordt bijna het volledige coalitieprogramma in de uitvoering gezet. Daarnaast dienen… [lees meer]

Gezamenlijk initiatief: Raadsbrede motie voor behoud Rechtbank Maastricht

Fractie Franssen heeft afgelopen week het initiatief genomen om in Gulpen-Wittem met alle politieke partijen een motie in te dienen voor het behoud van de rechtbank in Maastricht. Daarbij krijgen we gelukkig steun van alle 15 gemeenteraadsleden. Daarnaast hebben wij een oproep gedaan aan alle regio-gemeenten om deze motie in te dienen. Wij maken ons… [lees meer]