de fracties CDA en Franssen hebben afgelopen donderdag het ongenoegen van de ondernemersverenigingen en zelfsturingsgroepen van de diverse kernen onder de aandacht gebracht. Aanleiding hiervoor was de 25.000,- euro die de ondernemers van Gulpen van het College kregen voor kerstversiering en kerstactiviteiten. Een besluit dat veel ongenoegen me zich meebracht en waarbij wij onze twijfels hebben of het besluit terecht is. Na een pittig vragenhalfuur, dienden we samen met het CDA een motie in om ook andere kernen de mogelijkheid te geven aanspraak te maken op budget voor dergelijke initiatieven. Na een schorsing en overleg met de andere fracties is er unaniem een motie aangenomen, waarbij het College in gesprek moet met de andere kernen en de initiatieven mee dient te nemen in het evenementenbeleid dat de Raad in 2020 behandeld.

Klik hier voor de aangenomen motie.