Snel internet in het buitengebied/heuvelland

Begin maart stelde Fractie Franssen schriftelijke vragen aan het College van B&W over de stand van zaken rondom snel internet in het heuvelland en in het bijzonder ons omvangrijke buitengebied. Dit mede naar aanleiding van vragen uit de toeristische sector. Uit de beantwoording volgt dat de Lijn 50 gemeenten gezamenlijk een onderzoeksopdracht hebben uitgezet om… [lees meer]

Veiligheid busstation Gulpen

Fractie Franssen wil nadrukkelijk aandacht vragen voor het busstation in Gulpen. Van meerdere reizigers, omwonenden en buschauffeurs hebben ons opnieuw signalen bereikt van overlast. De wachtruimte van het busstation is dagelijks bezaaid met afval en stinkt ’s ochtends naar sigaretten en hasj. Daarnaast is er ook al meerdere keren melding hiervan gemaakt bij de gemeente… [lees meer]

Breed onderzoek naar Dorpsplein en parkeerproblemen Partij

Op initiatief van Fractie Franssen bij de begrotingsvergadering 2017 werd er geld vrijgemaakt voor een onderzoek naar het dorpsplein in Partij. Vorige week stelden win vragen aan het College over de stand van zaken en droegen wij nog een alternatief aan. Het zal u niet ontgaan zijn dat de locatie van het beoogde Dorpsplein de… [lees meer]