Begin maart stelde Fractie Franssen schriftelijke vragen aan het College van B&W over de stand van zaken rondom snel internet in het heuvelland en in het bijzonder ons omvangrijke buitengebied. Dit mede naar aanleiding van vragen uit de toeristische sector.

Uit de beantwoording volgt dat de Lijn 50 gemeenten gezamenlijk een onderzoeksopdracht hebben uitgezet om de witte gebieden te voorzien van snel internet. Hieruit blijkt dat er verschillende technische oplossingen mogelijk zijn, maar dat deze afhankelijk zij van het gebied en de vraag naar snel internet. Glasvezel blijkt daarin de beste oplossing te zijn, maar tegelijk een grote beperking als het gaat om de dure aanleg van deze oplossing. Het enkel aansluiten van de witte gebieden is daarom geen oplossing. Daarin wordt er ook samen met de provincie Limburg opgetrokken om aan te sluiten op de provinciale pilot. Inmiddels is er een externe partij (Intertec) ingeschakeld om de begeleiding verder op te pakken.

Fractie Franssen blijft deze ontwikkelingen opnieuw volgen en streeft nog steeds naar een dekkend netwerk van snel internet binnen onze gemeente en het heuvelland. Wij zijn er van overtuigd dat snel internet noodzakelijk is voor de economische stabiliteit van ons omvangrijk buitengebied.