Fractie Franssen wil nadrukkelijk aandacht vragen voor het busstation in Gulpen. Van meerdere reizigers, omwonenden en buschauffeurs hebben ons opnieuw signalen bereikt van overlast. De wachtruimte van het busstation is dagelijks bezaaid met afval en stinkt ’s ochtends naar sigaretten en hasj. Daarnaast is er ook al meerdere keren melding hiervan gemaakt bij de gemeente om de overlast aan te pakken. Reizigers, buschauffeurs en omwonenden maken ook melding van overlast in de avond en een gevoel van onveiligheid voor wachtenden reizigers op het busstation in Gulpen.

Dit heeft wel geresulteerd in een grote schoonmaak en het dagelijks schoonmaken van de wachtruimte en het busstation. Daarnaast heeft de gemeente toegezegd om meer handhavend op te treden. De overlast van rokende/blowende jongeren is nog steeds aanwezig. Deze situatie leidt tot een gevoel van onveiligheid op en rondom het busstation. Meerdere reizigers hebben daarnaast de indruk dat er wordt “gedeald”

Fractie Franssen vindt een schoon en veilig busstation van zeer groot belang. Wij verzoeken u daarom om inzichtelijk te maken welke acties u onderneemt en op welke wijze u de veiligheid /het veiligheidsgevoel wilt verhogen.

Wij hebben daarom bijgevoegde vragen aan het College gesteld.