Inwoners met uitkering gaan actief aan de slag in buurtteam

Gulpen-Wittem, 11 maart 2014 – Zeven inwoners uit de gemeente Gulpen-Wittem die cliënt zijn bij de sociale dienst Pentasz, gaan ervaring en arbeidsritme opdoen in een zogenaamd buurtteam. Dit is een initiatief van de gemeente Gulpen-Wittem in samenwerking met Pentasz. Op dinsdag 11 maart verwelkomden wethouder Piet Franssen en directeur Jos Saes de zeven inwoners… [lees meer]

Gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals starten pilot sociaal team

Gulpen-Wittem, 19 december 2013 – De gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals starten samen in 2014 een proefproject ‘Sociaal Team’. Een sociaal team is een groep deskundigen die samenwerken op de gebieden van de WMO/AWBZ, Participatie/WWB en de Jeugdzorg. Dit team bekijkt vragen en problemen van inwoners vanuit een breed perspectief en zoekt oplossingen dichtbij huis en… [lees meer]