Antwoord Diverse Mechelen

In december 2011 stelden de raadsleden Robbert Dautzenberg (Fractie Franssen) en Philip Laheij (CDA) diverse vragen aan het College met betrekking tot een aantal knelpunten in Mechelen. Inmiddels heeft het college op de onderwerpen als volgt geantwoord: Wegdek Commandeurstraat: Het college heeft inmiddels bevestigd dat er zich bij diverse bewoners problemen voordoen m.b.t. de overlast,… [lees meer]

Wegenonderhoud, Parkeren, Woonwagens en Voetpad Mechelen

De raadsleden Robbert Dautzenberg (Fractie Franssen) en Philip Laheij (CDA) maken zich zorgen over enkele aangelegenheden in Mechelen. Dat stellen zij in een aan het College van Burgemeester & Wethouders geschreven brief. De raadsleden willen snel een oplossing zien voor de al langer spelende problematiek in de Commandeurstraat m.b.t. de overlast van vrachtwagens. Daarnaast geven… [lees meer]