De raadsleden Robbert Dautzenberg (Fractie Franssen) en Philip Laheij (CDA) maken zich zorgen over enkele aangelegenheden in Mechelen. Dat stellen zij in een aan het College van Burgemeester & Wethouders geschreven brief. De raadsleden willen snel een oplossing zien voor de al langer spelende problematiek in de Commandeurstraat m.b.t. de overlast van vrachtwagens. Daarnaast geven ze aan dat de gemeente met goede bedoelingen de weg te Hilleshegen heeft vernieuwd, maar dat hierdoor nu oudere mensen de stoep niet meer kunnen gebruiken (met hun hulpmiddelen). Verder willen de Raadsleden dat er onmiddelijk handhavend wordt opgetreden tegen de verloedering bij de woonwagenvoorziening, waar nu enkele plekken vrij zijn. Tot slot vragen de fracties Franssen en CDA aandacht voor de parkeerproblematiek in de buurt A ge veld, waar eigen bewoners hun auto’s niet kwijt kunnen.

De betreffende brief alsmede enkele foto’s kunt u hieronder downloaden.

23_11_11_Diverse_Mechelen