Onderhoud terrein voormalige Pendile Eys

Van de bewoners en ondernemers rondom de Grachtstraat in Eys ontvangen wij signalen dat het terrein van de voormalige Pendile opnieuw niet onderhouden wordt. Vorig jaar zijn er met de woningstichting Wonen Wittem afspraken gemaakt over het onderhoud. Dit onderhoud is nu opnieuw in de slop geraakt. De overlast is inmiddels dusdanig groot, dat onderhoud… [lees meer]

Oplossing herinrichting Pendile Eys

In de gemeenteraadsvergadering van 26 juni 2014 is er een motie door Groenlinks en CDA ingediend inzake de situatie centrum Eys (terrein voormalige Pendile). Deze motie is destijds verworpen met dien verstande dat de portefeuillehouder wel de mogelijkheid is geboden om aan de gemeenteraad over deze kwestie een voorstel te doen. Het College heeft inmiddels… [lees meer]