Antwoorden huurwaarde forfait en verhuurdersheffing

Het College heeft de door ons gestelde vragen over de stijging van de lasten voor woningbezitters beantwoord. Uit de beantwoording volgt dat er onvoldoende inzicht is op de effecten die deze rijksmaatregelen met zich meebrengen. Het College kan nu dan ook geen uitspraak doen over deze effecten. Daarnaast wordt de lokale ontwikkeling van de woningmarkt… [lees meer]

Speciale aandacht voor starters op de woningmarkt

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 25 oktober jongstleden heeft Fractie Franssen de input geleverd voor de regionale woonvisie. Een visie die bepaalt hoe en met hoeveel bebouwing wij de toekomstige woningmarkt tegemoet gaan. Wij hebben daarbij bijzondere aandacht voor de uitwerking van sloopregelingen, immers de provincie heeft ons opgelegd dat door de demografische ontwikkelingen voor elke woning die wij in… [lees meer]