Wegenbeheerplan en veilige fietsroutes!

De afgelopen jaren heeft de gemeente Gulpen-Wittem geinvesteerd in het wegwerken van het achterstallig onderhoud op wegenonderhoud. Daarnaast hebben wij onder andere door het initiatiefvoorstel veilig fietsen van CDA en Fractie Franssen ingezet op veilige fietsroutes, fietspaden, fietsstroken en oversteekplaatsen. De aanleg daarvan is nog volop bezig, maar momenteel staat met name die veiligheid weer… [lees meer]

Antwoord Diverse Mechelen

In december 2011 stelden de raadsleden Robbert Dautzenberg (Fractie Franssen) en Philip Laheij (CDA) diverse vragen aan het College met betrekking tot een aantal knelpunten in Mechelen. Inmiddels heeft het college op de onderwerpen als volgt geantwoord: Wegdek Commandeurstraat: Het college heeft inmiddels bevestigd dat er zich bij diverse bewoners problemen voordoen m.b.t. de overlast,… [lees meer]