Status: traineeships en starters op de arbeidsmarkt

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft vandaag in een Raadsinformatiebrief de voortgang weergegeven voor het verbeteren van de positie van starters op de arbeidsmarkt. Dit nadat wij eerder dit jaar  het initiatief hebben genomen en gesteund door een aantal andere partijen om geld te investeren in de positie van starters op de arbeidsmarkt. Tot… [lees meer]

Speciale aandacht voor starters op de woningmarkt

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 25 oktober jongstleden heeft Fractie Franssen de input geleverd voor de regionale woonvisie. Een visie die bepaalt hoe en met hoeveel bebouwing wij de toekomstige woningmarkt tegemoet gaan. Wij hebben daarbij bijzondere aandacht voor de uitwerking van sloopregelingen, immers de provincie heeft ons opgelegd dat door de demografische ontwikkelingen voor elke woning die wij in… [lees meer]