Het College van Burgemeester en Wethouders heeft vandaag in een Raadsinformatiebrief de voortgang weergegeven voor het verbeteren van de positie van starters op de arbeidsmarkt. Dit nadat wij eerder dit jaar  het initiatief hebben genomen en gesteund door een aantal andere partijen om geld te investeren in de positie van starters op de arbeidsmarkt. Tot en met 2017 zetten wij jaarlijks een bedrag van 30.000 Euro hier voor in, naast de reeds lopende projecten en plannen die voortvloeien uit de begroting 2014.

Het College is momenteel op zoek naar samenwerkingspartners, zoals andere gemeenten, de VNG, UWV, VVV, provincie Limburg, Pentasz Mergelland en de gemeente Maastricht. De bedoeling is om in het eerste kwartaal van 2014 concreet te starten met de samenwerkingspartners en afgestudeerden de kans te bieden om werkerving op te doen. Dit met als doel om voor een grotere groep starters de positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. De volledige raadsinformatiebrief, kunt u als PDF hieronder downloaden.

pdf-t

Raadinformatiebrief