Onveilige verkeerssituaties Mechelen

Fractie Franssen is in de afgelopen weken door inwoners van Mechelen benaderd over diverse onveilige verkeerssituaties in de kern. Voor onze fractie aanleiding om Burgemeester en Wethouders over de verschillende casussen te informeren en vragen te stellen. Wij roepen hun daarbij op om de door de bewoners uitgesproken signalen serieus te nemen en hier ook… [lees meer]

Onaangekondigde controles motorvoertuigen in het Heuvelland

Iedereen beleeft het Heuvelland op zijn of haar eigen manier. De laatste jaren zien de gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals het gemotoriseerd verkeer in het buitengebied steeds meer toenemen. Daarmee neemt ook de druk op het kwetsbare heuvellandschap toe. Bezoekers en omwonenden ervaren steeds vaker hinder van het gemotoriseerd verkeer. De gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals trekken… [lees meer]

Parkeer-en verkeerssituatie Hilleshagerweg

Reeds geruime tijd geleden (2012) hebben er wegwerkzaamheden aan de Hilleshagerweg in Mechelen plaatsgevonden. Het uitgangspunt van deze wegwerkzaamheden was het verbeteren van het wegdek en het opnieuw, ongewijzigd aanbrengen van de parkeervakken binnen de bebouwde kom. Na deze reconstructie zijn er door een aantal weggebruikers diverse zaken rondom deze wegwerkzaamheden met de gemeente besproken… [lees meer]