Start voorbereidingen aanleg groene dam Slenaken

Waterschap Roer en Overmaas, gemeente Gulpen-Wittem en Provincie Limburg werken momenteel aan de voorbereidingen voor de aanleg van een groene dam in het Gulpdal bovenstrooms van Slenaken. Deze dam moet bij heftige buien wateroverlast vanuit de Gulp voorkomen. De aanleiding voor de aanleg van de groene dam is de hevige wateroverlast die optrad in de… [lees meer]

Aanleg van dam in rivier de Gulp stroomopwaarts van Slenaken

Gulpen-Wittem, 20 december 2013 – De gemeente Gulpen-Wittem heeft in samenwerking met provincie Limburg en waterschap Roer en Overmaas een plan ontwikkeld voor het realiseren van een dam in de Gulp, stroomopwaarts van Slenaken. Deze dam moet inwoners van Slenaken en omgeving in de toekomst beschermen tegen een onverwachte overstroming zoals deze zich in juli… [lees meer]

Rapport hoogwater Gulp beschikbaar

Evaluatie door onafhankelijk bureau Delta’s De grote hoeveelheid neerslag van 28 juli 2012 in Hombourg (België) leidde tot een extreem hoge afvoer in de Gulp. De situatie ging het beschermingsniveau dat geldt voor de Gulp ver te boven. Dit blijkt uit onderzoek door onafhankelijk onderzoeksbureau Deltares. Het bureau concludeert dat er waarschijnlijk tussen 15.000 – 17.000… [lees meer]