Evaluatie door onafhankelijk bureau Delta’s

De grote hoeveelheid neerslag van 28 juli 2012 in Hombourg (België) leidde tot een extreem hoge afvoer in de Gulp. De situatie ging het beschermingsniveau dat geldt voor de Gulp ver te boven. Dit blijkt uit onderzoek door onafhankelijk onderzoeksbureau Deltares. Het bureau concludeert dat er waarschijnlijk tussen 15.000 – 17.000 liter water per seconde door de Gulp stroomde in Slenaken. De geschatte herhalingstijd hiervan is circa 70 tot 145 jaar. Ter plekke geldt een norm van 25 jaar.

Deltares heeft op verzoek van Waterschap Roer en Overmaas geëvalueerd wat er vanuit hydrologisch oogpunt precies is gebeurd en of de overstroming van 28 juli in Slenaken en Beutenaken (gemeente Gulpen-Wittem) redelijkerwijs te voorkomen zou zijn geweest.

Aanpak evaluatie

Waterschap Roer en Overmaas heeft gemeente Gulpen-Wittem en de gedupeerden betrokken bij de evaluatie. De gemeente en gedupeerden zijn geïnterviewd en hebben tegelijkertijd met het waterschap een eerste conceptrapport ontvangen. Daarop hebben alle betrokkenen nog input geleverd. Deltares maakt een voorbehoud: de beschikbare gegevens zijn niet voldoende om harde conclusies te trekken. Op basis van de beschikbare informatie zijn schattingen gemaakt over de omvang en de herhalingstijd. Het voorliggende rapport wordt besproken in het dagelijks bestuur van het waterschap.

 

Uitkomsten evaluatie

Zaterdagavond 28 juli 2012 heeft hevige regen in Hombourg (België) geleid tot een extreem hoge afvoer in de Gulp. Hierdoor is de Gulp op een aantal locaties in Slenaken en Beutenaken buiten haar oevers getreden, waardoor wateroverlast is ontstaan. Diverse woningen en hotels stonden onder water.

Er is gedurende de bui vermoedelijk 40 tot meer dan 60 mm regen gevallen. Deze neerslag viel grotendeels binnen een half uur. Dit leidde in de Gulp tot een piekafvoer van  15 – 17 m3 /s. De herhalingstijd van de afvoer wordt door Deltares geschat op circa 70 tot 145 jaar. Voor de Gulp ter plaatse van Slenaken en Beutenaken geldt een beschermingsniveau van 10 – 25 jaar.

Een link naar het volledige rapport van Deltares vindt u op de website van het waterschap: www.overmaas.nl

Bron: Waterschap Roer en Overmaas