Rekenkamer: re-integratie Gulpen-Wittem

Pentasz en de gemeente hebben hard gewerkt en goede resultaten geboekt. Het rapport van de Rekenkamer is positief, waarvoor onze complimenten. Tijdens de raadsconferentie werd er stilgestaan bij de klanttevredenheid. Binnen onze fractie bestaat de brede mening dat klanttevredenheid niet moet leiden tot klantgezwichtheid, maar dat sturen richting participatie van primair belang is. Klanttevredenheid gaat… [lees meer]

Minima Gulpen-Wittem ontvangen voor kerst een koudetoeslag

Gulpen-Wittem, 28 november 2013 – De feestdagen staan voor de deur en de gemeente Gulpen-Wittem wil graag haar bijstandsgerechtigden een warm hart onder de riem steken. Op basis van een motie van de fracties Balans, Brants, CDA, Franssen, GROEN!, GroenLinks en PvdA heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten een koudetoeslag ter hoogte van… [lees meer]