Gulpen-Wittem, 28 november 2013 – De feestdagen staan voor de deur en de gemeente Gulpen-Wittem wil graag haar bijstandsgerechtigden een warm hart onder de riem steken. Op basis van een motie van de fracties Balans, Brants, CDA, Franssen, GROEN!, GroenLinks en PvdA heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten een koudetoeslag ter hoogte van 55 euro per huishouden uit te betalen. Het gaat hierbij in totaal om 133 huishoudens in Gulpen-Wittem. De sociale dienst Pentasz betaalt dit bedrag vlak vóór kerst aan de bijstandsgerechtigden uit.