Omstreden plan Wijndomein Fromberg van de baan

Fractie Franssen is samen met de buurtbewoners van Elkenrade tevreden dat het omstreden plan om wijndomein Fromberg te laten verhuizen naar een nieuw wijncentrum met proeflokaal in stiltegebied Vrakelberg definitief van de baan is. Fractie Franssen is vanaf het begin samen met de buurtbewoners van Elkenrade felle tegenstander geweest van deze plannen. De IBA gaat wijngoed… [lees meer]

Twee ton provinciale subsidie voor project landschappelijk Mechelen

Gulpen-Wittem, 15 januari 2015 – Provincie Limburg heeft twee ton subsidie toegekend aan gemeente Gulpen-Wittem voor het project ‘Landschappelijk Mechelen – rondwandeling door een tastbaar landschap’. De gemeente verwacht eveneens van waterschap Roer en Overmaas een subsidie. Het project omvat twee onderdelen: de inrichting van een landschapsparkje en het landschappelijk opwaarderen van de dorpsrand. Beide… [lees meer]

Gemeente ontvangt financiële impuls voor versterking leefbaarheid

Gedeputeerde Staten hebben besloten om gemeente Gulpen-Wittem een projectsubsidie toe te kennen van € 528.168,- Deze is bedoeld om een aantal deelprojecten op gebied van natuur, landschap en stedelijk groen binnen de gemeente vlot te trekken. Versterking van de leefbaarheid, het groen en de sociale cohesie vormen de sterkste argumenten voor toekenning van deze substantiële… [lees meer]