Evaluatie Buitengewoon opsporingsambtenaren

Het College heeft de inzet van de handhaving in Gulpen-Wittem gevalueerd. Hieronder leest u de conclusies, aanbevelingen en verbeteringen voor de toekomst. Concluderend kan gesteld worden dat met de huidige proef op alle beschreven aspecten vooruitgang is geboekt en de proef ons inziens zeker is geslaagd. Fractie Franssen is tevreden met de resultaten en hoopt… [lees meer]

Onaangekondigde controles motorvoertuigen in het Heuvelland

Iedereen beleeft het Heuvelland op zijn of haar eigen manier. De laatste jaren zien de gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals het gemotoriseerd verkeer in het buitengebied steeds meer toenemen. Daarmee neemt ook de druk op het kwetsbare heuvellandschap toe. Bezoekers en omwonenden ervaren steeds vaker hinder van het gemotoriseerd verkeer. De gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals trekken… [lees meer]

Met een motorvoertuig te gast in het Heuvelland? Houd rekening met elkaar!

Gulpen-Wittem, 27 april 2014 –  Iedereen beleeft het Heuvelland op zijn of haar eigen manier. De laatste jaren zien de gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals steeds meer gemotoriseerd verkeer in het buitengebied. De druk op het kwetsbare heuvellandschap neemt toe. Bezoekers en omwonenden ervaren steeds vaker hinder van het gemotoriseerd verkeer. De gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals… [lees meer]