Maastricht-Heuvelland legt stevige basis onder uitvoering nieuwe zorg- en ondersteuningstaken

Maastricht-Heuvelland maakt zich op voor de nieuwe uitvoeringstaken op het gebied van zorg, jeugd en werk. In 2015 zijn drie nieuwe wetten van kracht (de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet) waardoor de gemeenten er nieuwe zorg- en ondersteuningstaken bij krijgen. Daar waar het Rijk, de Provincie en de zorgverzekeraars deze taken nu… [lees meer]

Gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals starten pilot sociaal team

Gulpen-Wittem, 19 december 2013 – De gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals starten samen in 2014 een proefproject ‘Sociaal Team’. Een sociaal team is een groep deskundigen die samenwerken op de gebieden van de WMO/AWBZ, Participatie/WWB en de Jeugdzorg. Dit team bekijkt vragen en problemen van inwoners vanuit een breed perspectief en zoekt oplossingen dichtbij huis en… [lees meer]

Begeleiding uit AWBZ naar Wmo gemeente 18 Zuid-Limburgse gemeenten werken samen

Sittard-Geleen, 17 februari 2012 – Vanaf 1 januari 2013 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle nieuwe cliënten die begeleiding krijgen en vanaf 2014 voor alle cliënten. Individueel of begeleiding in groepen (dagbesteding), vervoer van en naar de plaats waar begeleiding plaatsvindt en het kortdurend verblijf. Nu zit deze zorgtaak nog in de AWBZ, maar straks valt… [lees meer]