Evaluatie Buitengewoon opsporingsambtenaren

Het College heeft de inzet van de handhaving in Gulpen-Wittem gevalueerd. Hieronder leest u de conclusies, aanbevelingen en verbeteringen voor de toekomst. Concluderend kan gesteld worden dat met de huidige proef op alle beschreven aspecten vooruitgang is geboekt en de proef ons inziens zeker is geslaagd. Fractie Franssen is tevreden met de resultaten en hoopt… [lees meer]

Algemene herziening APV

Gemeenteraadslid Robbert Dautzenberg heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering namens Fractie Franssen gepleit voor een algemene herziening van de algemene plaatselijke verordening. Dit initiatief werd samen met het CDA en fractie Brants ingezet en raadsbreed ondersteund. Hij pleit er vooral voor dat inwoners, bedrijven en instellingen betrokken worden bij de herziening zodat zij kunnen aangeven waar… [lees meer]