Pagina 175

Nee tegen Sportcomplex

Fractie Franssen zet zich nog steeds gezamelijk met diverse instanties (IVN Gulp en Geul, Rijksdienst, de Vlinderstichting, Natuurbescherming, Stichting natuur en landschap Gulpen – Wittem en Groen – Links) in voor het behoud van het natuurlandschap in Partij – Wittem. Samen met deze organisaties en vooral Stichting natuur en landschap Gulpen – Wittem worden de… [lees meer]

Bezwaarschrift

Op 8 april heeft de Fractie Franssen gezamelijk met Groen Links een bezwaarschrift ingediend waarin wij aangeven dat wij het niet eens zijn met de gevolgde procedure voor het nemen van een besluit tot aankoop van grond in Partij. Van de bezwaarschriftencommissie hebben wij bericht ontvangen dat het niet mogelijk is het bezwaarschrift binnen de… [lees meer]

COA vertrekt in september

Gulpen-Wittem – 30 mei 2008 – Tijdens een overleg op 29 mei 2008, tussen vertegenwoordigers van het Comité Bewoners Euverem, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), politie Krijtland en de gemeente Gulpen-Wittem, deelde de clustermanager Limburg van COA, de heer S. Robroek, mee dat het COA het park in Euverem na 26 september 2008 niet… [lees meer]

Centrum voor het kind in Gulpen

Informatieavond op 2 juni  Op maandag 2 juni 2008 organiseert de gemeente een informatieavond over de geplande ontwikkeling en bouw van een nieuw Regionaal Centrum voor het Kind (Regionaal Centrum voor Jeugd, Educatie Zorg en Welzijn – RCJEZW) in de kern Gulpen in de buurt van het gemeentehuis. U bent welkom vanaf 19.30 uur in… [lees meer]

Centrum voor het kind in Gulpen

Informatieavond op 2 juni  Op maandag 2 juni 2008 organiseert de gemeente een informatieavond over de geplande ontwikkeling en bouw van een nieuw Regionaal Centrum voor het Kind (Regionaal Centrum voor Jeugd, Educatie Zorg en Welzijn – RCJEZW) in de kern Gulpen in de buurt van het gemeentehuis. U bent welkom vanaf 19.30 uur in… [lees meer]