Enkele weken geleden vond in Zuid-Limburg weer de Holland Hills Classic plaats. Deze klassieker voor het elite vrouwenwielrennen vond voorheen plaats in de gemeente Gulpen – Wittem. Echter door het ontbreken van de financieel gevraagde ondersteuning (van €3000,- bleek uit de schriftelijke reactie van het college)was de organisatie genoodzaakt deze wedstrijd te houden in een andere gemeente, de gemeente Valkenburg a/d Geul. Wij als Fractie Franssen waren diep teleurgesteld dat deze wedstrijd uit Gulpen – Wittem was vetrokken en hebben het college om opheldering gevraagd.

Het College heeft geantwoord door mede te delen dat zij best bereid waren facilitaire medewerking te verlenen maar dat zij de bijdrage van €3000,- euro aan subsidie niet wilden verlenen, daar er enkele jaren eerder een afspraak was gemaakt dat dit geldbedrag slechts een keer zou worden toegekend aan de organisatie. De organisatie van de Holland Hills Classic heeft daarna nogmaals een verzoek ingediend om dit te heroverwegen, maar dit verzoek is door het college geweigerd. Daartoe heeft de organisatie van deze elite vrouwenwedstrijd besloten de wedstrijd niet meer in de gemeente te organiseren. Als tweede argument haalt de gemeente aan dat het weekeind waarin de Hills Classic verreden werd te druk zou zijn, waardoor er verkeersoverlast zou zijn ontstaan.

Wij als Fractie Franssen betreuren het nog steeds dat het college op deze wijze een prachtig evenement laat schieten dat tevens bijdraagt aan de promotie van de wielersport in Limburg. Daarbij zette dit evenement ook menig kind en ouder op de fiets voor het recreatieve, gezonde fietsen. Wij als fractie concluderen hier deels uit dat het college de wielersport in Zuid- Limburg en met name in onze eigen gemeente geen warm hart toedraagt en alleen uitnodigt onze kernen aan te doen als dit niet tot problemen leidt waartoe het college inspanningen zou moeten verrichten om deze op te lossen.

Download hier de schriftelijke reactie van het college.

Lees hier de door ons gestuurde brief aan het college en gedeputeerde Wolfs.

Lees hier nog een persoonlijke reactie van burgerfractielid: Robbert Dautzenberg.