Afgelopen zondag ontvingen wij tijdens onze wandeling door het 5-sterren heuvelland van de stichting Natuur en Landschap Gulpen – Wittem de volgende flyer. Wij willen u als bezoeker van onze website graag attenderen op deze flyer en hopelijk steunt ook u ons standpunt dat wij tegen een grootschalig sportcomplex zijn en heeft u begrip voor de stichting Natuur en Landschap voor hun acties waarmee zij de belangen van veel inwoners van Gulpen – Wittem behartigen.

 

BEHOUD DIT MOOIE LANDSCHAP!

  • Géén aantasting van het huidige landschap rond Partij-Wittem
  • Géén sportvelden, gebouwen, lichtmasten, reclameborden hier
  • Wél instandhouding open landschappelijke ruimte
  • Wél behoud van leefgebied voor dieren (o.a. ijsvogel en das)
  • Wél behoud mooie dorpsgezicht
  • Wél renovatie van het gemeenschapshuis
  • Wél voorzieningen voor sport en verenigingen in de dorpskernen

ALS U DIT OOK VINDT, LAAT UW STEM DAN HOREN!

  • Praat met uw lokale politieke vertegenwoordigers ….
  • Stuur een brief naar burgemeester & wethouders en de gemeenteraadsleden van Gulpen – Wittem