Nieuw WMObeleid met PGB regeling, Zorgsparen en de vrijwilliger

Tijdens de Raadsvergadering van 29 maart 2012 is het WMO-beleidsplan vastgesteld. Fractie Franssen heeft zich het afgelopen jaar hard ingezet om de mogelijkheden om eigen keuzes te maken en de WMO betaalbaar te houden zoveel mogelijk overeind te houden. Met het voorliggend stuk komt dit dan ook goed uit de verf. Daarnaast hebben wij samen… [lees meer]