Oplossing herinrichting Pendile Eys

In de gemeenteraadsvergadering van 26 juni 2014 is er een motie door Groenlinks en CDA ingediend inzake de situatie centrum Eys (terrein voormalige Pendile). Deze motie is destijds verworpen met dien verstande dat de portefeuillehouder wel de mogelijkheid is geboden om aan de gemeenteraad over deze kwestie een voorstel te doen. Het College heeft inmiddels… [lees meer]