Haalbaarheidsonderzoek Openbaar Vervoer

Fractie Franssen en CDA hebben vorig jaar oktober een initiatiefvoorstel ingediend om het openbaar vervoer in het heuvelland te verbeteren. Als onderdeel van het voorstel is er een haalbaarheidsonderzoek gestart voor aantrekkelijk c.q. gratis openbaar vervoer. Uit de eerste gesprekken die de gemeente met Veolia, Omnibuzz en de VVV heeft gevoerd zijn diverse vervolstappen gezet… [lees meer]