Subsidieverordening en participatie buurtverenigingen

de fracties Franssen, CDA en Groen! hebben tijdens de raadsvergadering van 28 juni voorstellen gedaan om subsidiëring van buurtverenigingen alsnog mogelijk te maken. Daarnaast is er ingestemd met een stimuleringssubsidie voor het Driving Event Heyenrade en zijn de subsidies van een aantal beeldbepalende evenementen verhoogd. Wel heeft onze fractie het College gemaakt om bij herziening… [lees meer]