Rekenkamer: re-integratie Gulpen-Wittem

Pentasz en de gemeente hebben hard gewerkt en goede resultaten geboekt. Het rapport van de Rekenkamer is positief, waarvoor onze complimenten. Tijdens de raadsconferentie werd er stilgestaan bij de klanttevredenheid. Binnen onze fractie bestaat de brede mening dat klanttevredenheid niet moet leiden tot klantgezwichtheid, maar dat sturen richting participatie van primair belang is. Klanttevredenheid gaat… [lees meer]