Invloed op herziening Provinciaal Omgevingsplan Limburg

Fractie Franssen heeft vandaag middels een brief aan het College van burgemeester en wethouders, invloed gevraagd op de herziening van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (kortweg POL). De wijzigingen van het POL kunnen van grote invloed zijn op ons gemeentelijk beleid ten aanzien van vervoer, ruimtelijke ordening, toerisme, wonen en ondernemen! Fractie Franssen wil dan ook… [lees meer]